Dostęp do księgi wieczystej

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest księga wieczysta oraz w jaki sposób można uzyskać dostęp do księgi wieczystej.

Potrzebujesz odbioru technicznego?

Sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości powinno być jednym z podstawowych elementów badania jej stanu prawnego. W jaki sposób uzyskać do niej dostęp i jakie informacje można w niej znaleźć?

Wypis z księgi wieczystej

Z treścią księgi wieczystej można zapoznać się zarówno w sposób tradycyjny, w wydziale wieczystoksięgowym właściwego dla położenia nieruchomości Sądu Rejonowego, jak i w formie elektronicznej. Ten pierwszy sposób wymaga osobistego stawienia się w sądzie w celu złożenia wniosku o odpis z księgi (bądź przesłania wniosku drogą pocztową), za który zapłacimy 30 zł w przypadku odpisu zwykłego i 60 zł w przypadku odpisu zupełnego. Alternatywnym, i znacznie prostszym sposobem, jest sprawdzenie księgi wieczystej w formie elektronicznej na stronie ekw.ms.gov.pl, gdzie bezpłatnie zapoznamy się z treścią interesującej nas księgi.

W tym celu konieczna jest znajomość jej numeru, o którego podanie najlepiej jest zwrócić się do sprzedającego. Kompletny numer księgi składa się z kodu wydziału Sądu Rejonowego, prowadzącego daną księgę, ośmiocyfrowego numeru księgi nadawanego zgodnie z repertorium ksiąg w danym sądzie oraz z cyfry kontrolnej. Jeżeli nie mamy możliwości uzyskania go od zbywcy, możemy skorzystać z innych sposobów zdobycia interesującego nas numeru.

Numer księgi wieczystej za darmo

Podstawowym sposobem uzyskania numeru księgi jest zwrócenie się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Warunkiem otrzymania niezbędnego nam numeru jest jednak udowodnienie posiadania interesu prawnego w tym zakresie, co w przypadku, gdy nie jesteśmy właścicielem nieruchomości, notariuszem ani pośrednikiem, prowadzącym daną transakcję, może być trudne. Nie oznacza to jednak, że brak jest innych rozwiązań. Jednym z nich jest skorzystanie z oferowanej przez liczne strony internetowe usługi udostępnienia numeru księgi w oparciu o numer działki bądź adres nieruchomości. Należy się jednak liczyć z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty, która wynosi średnio ok. 40 zł za jeden numer księgi.

Audyt prawny nieruchomości

Zapoznanie się z informacjami, zawartymi w czterech działach księgi wieczystej, umożliwi nam potwierdzenie danych właściciela nieruchomości, podstawy jej nabycia, jej położenia i powierzchni, a także istniejących obciążeń (w tym również hipoteczne), roszczeń i służebności. Dzięki zleceniu kompleksowego audytu nieruchomości prawnikom Pewnego Lokalu dowiemy się wszystkiego na temat stanu prawnego interesującej nas nieruchomości, co pozwoli na podjęcie właściwej decyzji o jej ewentualnym zakupie.

2021-07-08 (zaktualizowano: 2022-04-21)

autor: Konrad Majewski

Oceń artykuł:

Dostęp do księgi wieczystej | 539 356 009
Średnia 5/5 na podstawie 25 opinii.